Modum Kampsport | Karate & BJJ

Modum Kampsport | Karate & BJJ

Respekt, disiplin, treningsglede, samhold og vennskap

Fokus
Sparring
Konkurranse
Treningsglede
Samhold
Kihon (Basic)
Previous
Next

Respekt, disiplin, treningsglede, samhold og vennskap