Karate

Fullkontakt karate | Shinkyokushin

Barn:

 

Ungdom og voksen:

 

Når bør man starte med karate?

  • Det er ingen øvre aldersgrense for å starte hos oss, men vi har et minimumskrav på 8 år.

Hva er Fullkontakt karate?

Noen grunner for at barn har nytte av karate:

Fremme selvdisiplin – En av de sentrale prinsippene for alle former for kampsport er et absolutt fokus på selvdisiplin. Dagens barn er vant til å motta øyeblikkelig tilfredstillelse, slik at leksjoner i selvbeherskelse og disiplin ikke alltid er like lett å komme med. Barn som trener kampsport, blir stadig minnet på hvor viktig selvdisiplin er.
Styrke sosiale ferdigheter – Barn som ikke alltid trives i svært sosiale miljøer kan finne det lettere å bli kjent med folk og få nye venner når de er i et rom fylt med jevnaldrende som deler en felles interesse. Barna på lekeplassen/skolegården kan ikke alltid ha felles interesser, men gjennom karaten er en i stand til å bli kjent med hverandre gjennom felles sysler. Øvelser sammen med partner er en del av karatetreningen. Dette kan også fremme kameratskap, som igjen fører til at barna tvinges til å samarbeide og bygge sine ferdigheter sammen.
Oppmuntrende fysisk aktivitet – Begrense tiden foran skjermen er en god idé når det gjelder å få barna ut av sofaen og oppmuntre dem til å være mer aktiv, men det går bare en stund. Det å få et inaktivt barn med på et slikt fysisk krevende tidsfordriv som karate, endrer ikke bare den stillesittende livsstilen mange er vant til, men gir dem også en hyggelig aktivitet som inspirerer dem til å være i bevegelse.
Lære å sette seg og oppnå mål – De fleste former for kampsport er basert rundt et prestasjons system av fargede belter som kjennetegner utøverens grad av dyktighet. Når barnet streber mot en ny grad, tilegner de seg verdifull lærdom om innstilling og det å nå sine mål.
Økt selvtillit – Tillit kommer med prestasjon, så nivået på selvfølelsen vil få et løft med hver ny bevegelse barnet mestrer og hver beltegrad som oppnås. Barn som sliter med en lav følelse av egenverd blir vanligvis tryggere som tiden går mens de er innrullert i en karateklubb.
Innstilling og respekt – Det å trene karate vil kunne endre barns innstilling til det å ha og vise respekt for andre og seg selv.
Oppmuntrende ikke voldelige konfliktløsninger – Ved å trene karate instrueres en i å løse konflikter på en ikke voldelig måte. Gjennom karatetrening blir en rolig og får tilegne seg forståelsen av ikke-voldelig konfliktløsning. Tilegnede ferdigheter understreker viktigheten av å unngå en fysisk krangel.
Forbedret lytteferdighet – Gjennom instruksjon og trening vil en forbedre sine lytteferdigheter. Barn som ikke alltid er flinke når det gjelder å holde på oppmerksomheten til hva de får beskjed om, kan dra nytte av verbal instruksjon.
Utvikle samarbeidsevner – Enten en streber etter å få et nytt belte eller «slåss» i en praktisk setting for å mestre en ny teknikk, er det få ting som barnet gjør under trening som vil bli gjort på egen hånd. En arbeider sammen for å lære nye ting og det å oppnå sine mål. Dette er en viktig livsvisdom for barn å lære, og opplæring i karate kan hjelpe barn med å lære dette.
Forbedring i andre områder av livet – Fordelene med karatetrening slutter ikke i dojoen (treningslokalet). Økt selvtillit, økt kondisjon og nye samarbeidsevner vil også hjelpe barn til å navigere de faglige og sosiale aspekter ved skolen, påvirker barns oppførsel hjemme og har en allmenn god innflytelse på barna til å utvikle seg til en voksen.

Poenget er at nesten alle barn kan og vil dra nytte av deltakelse i karate

Graderingsbestemmelser junior

10.mon - 1.mon

Graderingsbestemmelser Senior

10.kyu - 4.Dan

Hvordan knyte belte

Nyttig for nybegynnere