Priser

Priser året 2022/2023

Hos oss får du 2 uker uforpliktende prøvetid
Prøvetiden gjelder ikke etter treningsavtale er signert 

Kontraktstyper: Priser: Informasjon:
Innmeldingsavgift for nye medlemmer: 600,- Engangsbeløp (Gjelder ikke ved gjenopptak av medlemskap)
Halvårskontrakt: 1700, pr. 6.mnd. (se tilleggskjema for denne kontraktstype)
12 Måneder med binding: 349, pr. mnd. (Totalt: 4188,-)
6 Måneder med binding: 399, pr. mnd. (Totalt: 2394,-)
Uten binding: 499,- pr. mnd. (1 mnd. Oppsigelse fra den 1. i mnd.)
Prisene gjelder for året 2021 / 2022

ALLE medlemmer i klubben skal bruke GI (drakt) på trening! 
Karatedrakt for nybegynnere er inkludert i innmeldingsavgiften
For BJJ medlemskap så betales det en egenandel på 500,- dersom klubben skal bestille drakt.