UNNGÅ TRENINGSNEKT!

VIKTIG INFORMASJON!  Må etterkommes for å få lov til å trene!  Gjelder fra i dag 16.10.21

Dette gjelder ALLE som er registrert i klubben enten det er Karate, BJJ eller andre verv!

Pr. nå så må vi faktisk gå til det punktet at vi må nekte deltakelse på trening for de medlemmene som ikke oppfyller krav om utfylt Medlemskontrakt via klubbens nettside. Dette vil bli sjekket ved ankomst, og vi ønsker absolutt ikke å sende noen hjem!

NY OPPDATERT KONTRAKT FYLLES UT HER

www.modumkampsport.no

Velg fra menyen > Medlemskap > Registrer medlemskap
Skriv inn passordet med små bokstaver
Passord: klubb

FYLL UT SKJEMA

  • Alle velger sin respektiv stilart- og at dette er et gjenopptak av medlemskap
  • Velg kontraktstypen du har pr i dag!
  • Dato/ dagens dato. Denne dateres tilbake til da du signerte papirversjon, ca dag/mnd/år
  • Signatur gjøres med Musepeker eller fingertuppen.

Om du er usikker på noe så ta kontakt. 455 14 007 eller E-post: modum.karate@gmail.com

Dette vil IKKE ha noe betydning for, bindingstid, rabatter eller annet.

 

PROBLEMSTILLINGEN!

Grunnet lovendring i Norsk idrett så har klubber tilknyttet Kampsportforbundet (NKF) måtte bytte til et medlemssystem som driftes av Norges Idrettsforbund (NIF) – Idrettens medlemssystem (IMS)

Alle som tidligere har vært medlem av et idrettslag/forening eller lignende som er knyttet til NIF har på et tidspunkt da blitt registrert med navn, nummer, epost, osv. Ettersom NIF har en integrasjon mot folkeregisteret som bekrefter personers identitet, så har overgangen til IMS vært meget smertefull for berørte klubber og idrettslag som ikke har hatt samme integrasjon via særforbund og de systemene som har blitt brukt der.

Det som rett og slett da har skjedd er at IMS, der de kan identifisere medlemmer som har blitt importert fra et annet system, så vil dette overskrive den nyeste infoen dersom den ikke stemmer overens, og dermed sitter vi med feil E-post adresser (Sledge****_badboy@hot… som et eksempel…) og telefonnummer på flere av medlemmene. Flere har også blitt fjernet fra registeret grunnet feil i personopplysninger. Vi får dessverre ikke gjort noe med dette på nåværende tidspunkt, men vi skal i hvert fall sikre oss på best mulig måte!

Det hviler et stort ansvar på styret i klubben, i form av orden og trygghet for oss alle! Og pr nå så sitter vi på medlemskontrakter i papirform, og her må vi ærlig innrømme at det er en stor del av kontraktene som er veldig vanskelig å tyde. Dette setter oss i en vanskelig situasjon dersom vi trenger korrekt info der og da! (f.eks. ved skader, bevisstløshet eller annet)

 

Tony Rytter
Klubbleder

Viktig info NIF IMS NKF