vilkår

Vilkår

VILKÅR:

1.) Treningsavgift/ Kontingent
Innbetalt kontingent/treningsavgift gir medlemmet rett til å trene på kryss av stilarter og benytte seg av klubbens styrkerom dersom medlemmet oppfyller alderskrav til type aktivitet. Utøverforsikring og medlemskontingent til forbund og organisasjoner dekkes også av innbetalt treningsavgift/kontingent

2.) Medlemmets plikter
Medlemmet er forpliktet til å innrette seg etter instruktørenes og styrets anvisninger når det gjelder bruk av lokalene og tilhørende utstyr og inventar. Medlemmer som opptrer i strid med klubbens interesser og formål, og forringer trivselen for andre medlemmer kan bortvises fra lokalene eller i verstefall utestenges fra klubben. Medlemmet kan ikke kreve refusjon av innbetalt kontingent eller annet.

3.) Helse og hygiene
Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å trene. Her inngår også hygiene.

4.) Tap og skader
Modum Karateklubb og Brasiliansk Jiu Jitsu fraskriver seg ansvar for tap og skader som skyldes medlemmets feil og /eller uansvarlig bruk av lokalene og lokalets utstyr og inventar. Ved ødeleggelse av utstyr eller inventar som skyldes feil /uansvarlig bruk kan klubben kreve erstatning av den ansvarlige part

5.) Oppsigelse
Ansvarlig for medlemskapet (foresatte der medlemmet er under 18 år) er pliktig til å benytte seg av utmeldingsskjema ved oppsigelse av treningsavtalen. Utelatelse av fremmøte fritar ikke undertegnede fra å overholde betalingsforpliktelsen hvis det ikke er sendt inn skjema for utmelding. For medlemskap med halvårs avtale så er det viktig at vi får utmelding før 1.Mars eller 1.September, da det genereres ny avtaleperiode. Dersom utmelding skjer etter fakturautsendelse vil det påløpe et bruddgebyr på 900,-

6.) Inkasso
Ubetalte fakturaer kan sendes til Inkasso dersom det ikke foreligger en avtale eller annet mellom klubbens ledelse eller regnskapsfører og den ansvarlige for medlemskapet.

7.) Klubbens rettigheter og bruk av fotografi
Klubben kan endre dager og tider ved nødvendighet. Vi forbeholder oss også retten til å holde stengt eller ha innskrenket tilbud i ferier, høytider, helligdager og annet. I regi av klubben kan det også tas bilder under all form for trening til bruk i sosiale medier og eventuell promotering av klubben / idretten.