Klubben ble stiftet 12.06.2016 under navnet Modum Kyokushinkai Karateklubb.
Den første treningen fant sted i september 2016 hvor vi hadde fått tildelt halltid i gymsalen til Søndre Modum Ungdomsskole.


Det tok ikke lange tiden før vi så behovet for mer treningstid hvis vi skal klare å tilrettelegge treningene slik at det blir en mer optimal utviklingskurve, så allerede i mai 2017 var vi inne i nye leide lokaler med en treningsflate på 98m2. Dette er noe mindre enn en gymsal, men til gjengled hadde vi flere timer og flere treningsdager, og ikke minst hadde vi et sted der vi kunne servere kaffe, te, kjeks osv.


Men, lite visste vi om at flere ønsket å benytte seg av tilbudet og nysgjerrigheten rundt klubben var i stor grad økende. Av erfaring så vet man at dette kan ende med mange som prøver og ikke kommer tilbake, men i dette tilfellet så fikk vi en uventet strøm av nye medlemmer i alle aldre.


Et naturlig resultat av dette er at vi blir flere, og plassen blir mindre – noe som gjorde at vi ble nødt å anskaffe større lokaler vi kunne benytte oss av på fulltid.


1.Januar 2018 overtok vi nye lokaler, men da på bakkeplan på samme fabrikk vi allerede hadde tilknytning til og det ble dermed ikke store overgangen for medlemmer og allerede info som var tilgjengelig.


I overgangen 2018/2019 kunne vi også stolt tilby trening innenfor Brasiliansk Jiu Jitsu!
Med BJJ i samme klubb meldte vi også navnendring på idrettslaget
– Modum Karateklubb og Brasiliansk Jiu Jitsu –


Klubben har hele veien stått på for kvalitet, seriøsitet, inkludering og utvikling, dette har igjen gjenspeilet seg i både konkurransesammenheng og tilbakemeldinger som også strekker seg utenfor lokalsamfunnet.


Som klubb vil vi hele tiden jobbe for å spre verdier og gleden av å ha et aktivt liv, gode vennskap uavhengig av kjønn, alder og etnisitet.


-Modum Karateklubb og Brasiliansk Jiu Jitsu-