Gradering Mon grader

Graderingsintervall:
Ved trening 1 gang pr uke kan gradering skje maksimalt 1 gang pr år. Ved trening 2 ganger pr uke kan gradering skje 2 ganger pr år.

Overgang fra mon- til kyu-grad:
På 15-årsdagen overføres mon-graden automatisk til motsvarende kyu-grad i henhold til en fastsatt tabell. Ved neste gradering vil tidligere teknikker bli testet.

Mongrader er graderingsnivåene for barn og ungdom fra 6 til 15 år.
Barn og ungdommer skal bære mon-beltene. Mon–belte er et hvitt belte med beltegradens farge som langsgående stripe på beltet.
Grad med samme beltefarge skilles med en tverrgående stripe.


Mon-grader gjelder for barn som har fylt 6 år og opp til de er 15 år

StillingerTsuki/SlagUke/BlokkGeri/SparkKataAnnet
10.
Yoi DachiOi Tsuki (j c g)Jodan UkeHiza Geri
Div. styrkeøvelser

Fudo DachiMorote Tsuki (j c g)Gedan BaraiZenkutsu Dachi
(bevegelse)


Stillinger
Tsuki/Slag
Uke/Blokk
Geri/Spark
Kata
Annet
9.
Stripe

Musubi DachiSeiken Ago Uchi Uchi UkeMae Geri Chudan Taikyoku Sono IchiNogare pusteteknikk

Kokutsu Dachi 
(vises på stedet)
Gyaku Tsuki (j c g) Soto UkeStillinger
Tsuki/Slag
Uke/Blokk
Geri/Spark
Kata
Annet
8.
Kiba Dachi (90 gr.)Shita TsukiMorote Uchi UkeMae Geri JodanTaikyoku Sono NiSanbon Kumite

Kokutsu Dachi
(i bevegelse)
Jun Tsuki

Tate Tsuki (j c g)

Uchi Uke/Gedan BaraiAgo Mae Geri


Stillinger
Tsuki/Slag
Uke/Blokk
Geri/Spark
Kata
Annet
7.
Stripe

Neko Ashi DachiTettsui Komekami UchiMawashi Gedan BaraiMae Keage ChusokuTaikyoku Sono SanIbuki

Kiba Dachi (45 gr)Tettsui Oroshi Ganmen Uchi
Mawashi Soto Keage 
Ippon Kumite


Tettsui Hizo Uchi
Mawashi Uchi Keage Tettsui Yoko Uchi (j c g)
Yoko Keage Sokuto


Stillinger
Tsuki/Slag
Uke/Blokk
Geri/Spark
Kata
Annet
6.
Sanchin Dachi
(på stedet)
Uraken Shomen Ganmen UchiShuto Mawashi UkeKansetsu GeriPinan Sono Ichi


Uraken Sayu Ganmen UchiJuji Uke (j c g)Yoko Geri Chudan


Tsuru Ashi DachiUraken Hizo Uchi
Mawashi Geri GedanUraken Mawashi Uchi

Uraken Oroshi Ganmen Uchi
Stillinger
Tsuki/Slag
Uke/Blokk
Geri/Spark
Kata
Annet
5.
Stripe
Moro Ashi DachiShotei Uchi (j c g)Shotei Uke (j c g)Mawashi Geri ChudanPinan Sono Ni

Sanchin Dachi
(i bevegelse)
Jodan Hiji Ate
(Haisoku, Chusoku)


 Yohon Nukite (chudan)
Ushiro Geri


Stillinger
Tsuki/Slag
Uke/Blokk
Geri/Spark
Kata
Annet
4.
Heisoku DachiShuto Sakotsu UchiShuto Jodan UkeYoko Geri (Jodan)Pinan Sono San

Heiko DachiShuto Yoko Ganmen UchiShuto Soto Uke Mawashi Geri (Jodan)


Uchi Hachi Ji DachiShuto Uchi KomiShuto Uchi Uke (Haisoku, Chusoku)Shuto Hizo UchiShuto Gedan BaraiUshiro Geri (Jodan)Shuto Jodan Uchi UchiMawashi Uke

Shuto Jodan Uchi UkeStillinger
Tsuki/Slag
Uke/Blokk
Geri/Spark
Kata
Annet
3.
Stripe

Kake DachiHiji Ate ChudanShuto Juji Uke (j g)Mae Kakato Geri (j c)Pinan Sono Yon


Age Hiji Ate (j c)

Ushiro Hiji Ate

Oroshi Hiji Ate
Stillinger
Tsuki/Slag
Uke/Blokk
Geri/Spark
Kata
Annet
2.

Hira Ken Tsuki (j c)Koken Uke (j c g)Tobi Nidan GeriPinan Sono Go


Hira Ken Oroshi Uchi
Tobi Mae GeriSanchin No Kata


Haishu Uchi (j c)

Hira Ken Mawashi Uchi

Age Jodan Tsuki

Koken Uchi (j c g)
Stillinger
Tsuki/Slag
Uke/Blokk
Geri/Spark
Kata
Annet
1.
Stripe


Ryuto Ken Tsuki (j c)Kake UkeJodan Uchi Haisoku GeriGekisai Dai


Naka Yubi Ippon Ken Tsuki (j c)Haito Uchi Uke Oroshi Uchi Kakato GeriTsuki No Kata
Tobi Yoko GeriOya Yubi Ken Uchi (j c g)
Oroshi Soto Kakato GeriHitosashi Yubi Ippon Ken Tsuki (j c)