Gradering Mon grader

Graderingsintervall:
Ved trening 1 gang pr uke kan gradering skje maksimalt 1 gang pr år. Ved trening 2 ganger pr uke kan gradering skje 2 ganger pr år.

Overgang fra mon- til kyu-grad:
På 15-årsdagen overføres mon-graden automatisk til motsvarende kyu-grad i henhold til en fastsatt tabell. Ved neste gradering vil tidligere teknikker bli testet.

Mongrader er graderingsnivåene for barn og ungdom fra 6 til 15 år.
Barn og ungdommer skal bære mon-beltene. Mon–belte er et hvitt belte med beltegradens farge som langsgående stripe på beltet.
Grad med samme beltefarge skilles med en tverrgående stripe.