Disse graderingsbestemmelsene er retningslinjer for gradering til kyu- og dan-grader innen Norges Kyokushin Organisasjon.

Rett til å utferdige kyu-grader har den som er autorisert av NKOs tekniske komite. Rett til å utferdige dan-grader i Norge har kun graderingspanel utnevnt av NKOs tekniske komite.

Sortbeltegradering av NKOs medlemmer utenlands får bare skje etter godkjent søknad ved NKOs tekniske komite.

Det er viktig at aspiranter til gradering påser at de fyller kravene til tid mellom hver gradering og mengde trening for fysisk, teknisk og mental modenhet.

Eleven kommer til å bli testet i kombinasjoner av såvel grunnteknikker som kampteknikker. Disse bestemmes av graderingssensoren relatert til gradens nivå.

Eleven skal være forberedt på å bli testet på de respektive graders fysiske styrkekrav. Dette bestemmes av graderingssensor.


Forkortelser J = Jodan / C = Chudan / G = Gedan

Grad

Stillinger

Tsuki/Slag

Uke/Blokk

Geri/Spark

Kata

Annet

10.Kyu

Yoi Dachi
 

Fudo Dachi
 

Zenkutsu Dachi

Oi Tsuki (j c g)
 

Morote Tsuki (j c g)

Jodan Uke
 
 Gedan Barai

Hiza Ganmen Geri
 

Kin Geri

 

Styrkeøvelser

9.Kyu

Sanchin Dachi
 

Kokutsu Dachi
 

Musubi Dachi

Seiken Ago Uchi
 

Gyaku Tsuki (j c g)

Uchi Uke
 

Soto Uke

Mae Geri Chudan 

Taikyoku Sono Ichi
 
Taikyoku Sono Ni

Pusteøvelser (nogare)


 Sanbon Kumite

8.Kyu

Kiba Dachi

Shita Tsuki

 

Jun Tsuki (j c g)
 

Tate Tsuki (j c g)

Morote Uchi Uke
 

Uchi Uke/Gedan Barai

Mae Geri Jodan
 

Ago Mae Geri

Taikyoku Sono San

Yakusoku Ippon Kumite

 

Kunnskap om forskjellige styrkeøvelser

7.Kyu

Neko Ashi Dachi

Tettsui Komekami Uchi
 

Tettsui Oroshi Ganmen Uchi
 

Tettsui Hizo Uchi
 

Tettsui Yoko Uchi (j c g)

Mawashi Gedan Barai
 

Shuto Mawashi Uke

Mae Keage
 

Mawashi Soto Keage
 

Mawashi Uchi Keage

 

Yoko Keage

Pinan Sono Ichi

Pusteøvelser (ibuki Sankai)
 

Jiyu Kumite

6.Kyu

Tsuru Ashi Dachi

Uraken Shomen Ganmen Uchi
 

Uraken Sayu
Ganmen Uchi
 

Uraken Hizo Uchi
 

Uraken Oroshi Uchi
 

Uraken Mawashi Uchi
 

Nihon Nukite
 

Yohon Nukite (j c)

Juji Uke (j g)

Kansetsu Geri
 

Chudan Yoko Geri
 

Mawashi Geri (g)

Pinan Sono Ni

Jiyu Kumite

5.Kyu

Moro Ashi Dachi

 

Shotei Uchi (j c g)
 

Jodan Hiji Ate

Shotei Uke (j c g)

Mawashi Geri (c)
 

Ushiro Geri (c)

Pinan Sono San

Jiyu Kumite

4.Kyu

Heisoku Dachi
 

Heiko Dachi
 

Uchi Hachi JiDachi

Shuto Sakotsu Uchi
 

Shuto Yoko Ganmen Uchi
 

Shuto Uchi Komi
 

Shuto Hizo Uchi
 

Shuto Jodan Uchi Uchi

 

Shuto Jodan Uke
 

Shuto Soto Uke
 

Shuto Uchi Uke
 

Shuto Gedan Barai
 

Mawashi Uke
 

Shuto Jodan Uchi Uke

Jodan Yoko Geri
 

Jodan Mawashi Geri
 

Jodan Ushiro Geri

Sanchin No Kata
 
Sokugi Taikyoku Sono Ichi
 
Sokugi Taikyoku sono Ni
 
Sokugi Taikyoku sono San

Jiyu Kumite

5 kamper 

 

 

3.Kyu

KakeDachi

Chudan Hiji Ate
 

Age Hiji Ate (j c)
 

Ushiro Hiji Ate
 

Oroshi Hiji Ate

Shuto Juji Uke (j g)

Mae Kakato Geri (j c g)

Pinan Sono Yon

Jiyu Kumite

10 kamper

2.Kyu

 

Hira Ken Tsuki (j c)
 

Hira Ken Oroshi Uchi
 

Haishu Uchi (j c)
 

Hira Ken Mawashi Uchi
 

Age Jodan Tsuki
 

Koken Uchi (j c g)

Koken Uke (j c g)

Tobi Nidan Geri
 

Tobi Mae Geri

Pinan Sono Go
 
Gekisai Dai

Jiyu Kumite

15 kamper

 

Skal også ha deltatt på samlinger med andre klubber

1.Kyu

 

Ryuto Ken Tsuki (j c)
 

Naka Yubi Ippon Ken Tsuki (j c)
 

Oya Yubi Ken Uchi (j c g)
 

Hitosashi Yubi IpponKen Tsuki (j c)

Kake Uke
 

Haito Uchi Uke

Jodan Uchi Haisoku Geri
 

Oroshi Uchi Kakato Geri
 

Oroshi Soto Kakato Geri
 

Tobi Yoko Geri

Yantsu
 
Tsuki No Kata

Jiyu Kumite

20 kamper

 

Enkel bunkai fra selvvalgt kata

1.Dan

 

Morote Haito Uchi (j c)
 

Haito Uchi (j c g)

Ulike beinblokkeringer
 

Morote Kake Uke (j c)
 

Osae Uke
 

Morote Haito Uchi Uke

Kake Geri (j c)
 

Ushiro Mawashi Geri 

(j c g)

Tensho
 
Saiha
 
Taikyoku Sono Ichi, Ura
 
Taikyoku Sono Ni, Ura
 
Taikyoku Sono San, Ura

Jiyu Kumite 30 kamper
 

Renraku

2.Dan

 

Toho Uchi (jodan)
 

Keiken Uchi

Hiji Uke (J, c, g)
 

Gedan Shotei Morote Uke
 

Gedan Shuto Morote Uke

Tobi Ushiro Geri
 

Tobi Ushiro Mawashi Geri
 

Age Kakato Ushiro Geri

Kanku 
 
Gekisai Sho
 
Seienchin
 
Pinan Sono Ichi Ura

Kumite

3.Dan

 

 

 

 

Sushi Ho
 Garyu
 Seipai
 
Pinan Sono Ni Ura

Kumite
 

Tameshiwari