VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT:

  • Man ikke kan si opp avtalen i bindingstiden med mindre det foreligger en personlig force majeure lignende hendelse. I så fall kan medlemmet si opp avtalen i bindingstiden, mot en forholdsmessig refusjon.
  • Med personlig force majeure lignende hendelser menes uforutsette hendelser medlemmet ikke rår over som gjør det urimelig tyngende for medlemmet å fortsette å trene, for eksempel plutselig langvarig sykdom. Medlemmet er selv ansvarlig for å tilstrekkelig dokumentere forholdet, i form av for eksempel legeerklæring.
  • Man er medlem helt til man aktivt sier opp medlemskapet. 
  • Treningsavgiften vil bli fakturert helt til man har sagt opp medlemskapet.
Avslutt medlemskap