Gradering barn

Skille mellom barn, ungdom og voksen er stor,

Men skille mellom barn og andre barn kan også varriere enormt. 

Så for å ivareta interesse og utvikling så vurderer vi underveis om det er hensiktsmessig og flytte enkelte barn til voksentrening - Dette gjøres eventuelt etter en prat med foreldre og i første omgang eleven selv.